IT – informasjonsteknologi

IT – hva er det egentlig? Kort fortalt står det for informasjonsteknologi. I mange sammenhenger benyttes også begrepet IKT, eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi, spesielt i skolesammenheng. I bedrifter og arbeidsliv er IT den mest brukte betegnelsen.

Informasjonsteknologi handler om alt som har med informasjon og teknologi å gjøre – og da også om kommunikasjon via teknologiske medier og kanaler. For eksempel har alt som har med datamaskiner å gjøre, også med IT å gjøre. Dette er på en måte synonymer, i alle fall når det gjelder måten datamaskinene brukes på.

Et studie, en bransje og et fag

Facebook på smartphone og datamaskin

Informasjonsteknologi er en utdanning som har med teknologisk deling av informasjon å gjøre, det vil si alle former for arbeid med tekniske løsninger for informasjon og kommunikasjon. Etter ferdig utdanning kan man da få arbeid i informasjonsteknologibransjen, som arbeider med selve IT-fagområdet. Det betyr at man kan utdanne seg innen IT og få arbeid i denne bransjen etter endt utdanning. Man kan da gjerne kalle seg IT-konsulent og lønnes innenfor dette yrkesområdet.

Hva gjør man når man arbeider med IT?

Personer og bedrifter som arbeider med IT, leverer ofte IT-løsninger til andre bedrifter og privatpersoner. Dette kan handle om alt fra små app-løsninger til store nettsider og arbeidsverktøy som dreier seg om informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Alt fra oversetterverktøy til store logistikkløsninger for transportfirmaer og salgsorganisasjoner har med IT å gjøre.

En IT-konsulent kan også arbeide med spill- og underholdningsløsninger på nett eller faste datamaskiner. Man kan arbeide med mobiltelefoner og integrerte programvarer, eller man kan arbeide med kommunikasjonsløsninger for store teleoperatører. IT-konsulenter arbeider altså innenfor de aller fleste bransjer og fagområder i dag – ettersom alle benytter seg av IT-løsninger i større eller mindre grad. Det er svært få som i dag ikke har noen befatning med IT på en eller annen måte. I alle fall ikke i industrialiserte land som er på det utviklingsnivået vi er på i Norge i dag.

IT har fremtiden foran seg

Informasjonsteknologien har kommet for å bli. Det eneste som kommer til å skje, er videre utvikling. Det er få andre bransjer som har hatt en slik rivende utvikling som IT-bransjen har hatt de siste 25 årene, og fremtiden ser fortsatt lys ut. Trolig vil informasjons- og kommunikasjonsteknologien bare utvikle seg bredere og videre de neste 25 årene. Og egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hvor langt vi kan nå.

Mindre og mindre kommunikasjonsenheter

Med nanoteknologiens muligheter er det ingen grunn til å tro at vi noen gang kommer til å gå tilbake til store, håndholdte telefoner eller tunge stasjonære PC-er. Enhetene vi benytter til informasjon og kommunikasjon mellom oss, blir stadig mindre og mer håndterlige. Nanoteknologien har bare såvidt startet sin utforsking. Det blir spennende å se hva denne teknologien kan gjøre med IT-bransjens utvikling i de neste tiårene. Trolig vil vi se nye og smarte løsninger som bare blir mer og mer anvendelige. Og IT-utviklere og fagpersoner vil ha jobb innenfor de fleste bransjer så langt inn i framtiden som vi er i stand til å se i dag.